Fagprosedyre om kirurgiske låneinstrumenter

Fagprosedyre om kirurgiske låneinstrumenter

Kirurgiske låneinstrumenter er instrumenter som sykehuset låner eller leier av kommersielle leverandører.

Fagprosedyren skal sikre at kirurgiske instrumenter som lånes eller leies av kommersielle leverandører til bruk i egen institusjon, følger virksomhetens ordinære krav for internkontroll, pasientsikkerhet og smittevern 

Fagprosedyren «Kirurgiske låneinstrumenter – organisering og håndtering» er nå publisert på Helsebiblioteket. Prosedyren er kunnskapsbasert, og sykehus og andre helseinstitusjoner kan benytte denne  fagprosedyren om ønskelig.