Endelig! Ny nordisk smittevernutdanning klar våren 2019

Endelig! Ny nordisk smittevernutdanning klar våren 2019

Nordisk ministerråd (NMR) har vedtatt at Gøteborgs universitet skal etablere ny nordisk smittevernutdanning våren 2019.

Det er en gledelig nyhet at en utdanning endelig er på plass. Smittevern er et viktig tiltak for å forebygge at infeksjoner og antibiotikaresistens oppstår og spres. Kompetanseheving innenfor fagområdet er derfor svært viktig.

Her kan du lese mer om saken HER

 

Foto: Jan Fredrik Frantzen