ÉN DRÅPE ER IKKE NOK

ÉN DRÅPE ER IKKE NOK

Det er mai og tid for å markere håndhygienedagen. Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Årets tema er hånddesinfeksjon.

Alkoholholdig hånddesinfeksjon er anbefalt metode for håndhygiene i helsetjenesten. For at hånddesinfeksjon skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. Her kan du lese mer om årets markering

Alle mann til pumpene!

Smittevernforum håper at så mange som mulig slutter opp om markeringen på sin arbeidsplass.