Coronavirus 2019-nCoV

Coronavirus 2019-nCoV

Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Informasjon om pasientene i dag viser at de fleste får mild sykdom, og de få som har dødd er i hovedsak eldre og/eller personer med underliggende sykdom. 

Det foreligger foreløpig ikke informasjon om inkubasjonstid, men oppgis for SARS og MERS oftest å ligge mellom 3 og 5 dager, i sjeldnere tilfeller opp til 14 dager.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i 23.01.20 at utbruddet av sykdom forårsaket av det nyoppdaget coronaviruset 2019-nCoV per i dag ikke vurderes å være en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Beslutningen ble tatt etter råd fra en uavhengig krisekomité oppnevnt av WHO. Komitéen vurderte situasjonen til å være en nasjonal krise for Kina, men ikke en global helsekrise.

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene, fortrinnsvis håndvask med såpe og vann, et viktig forebyggende tiltak. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Wuhan eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på lungebetennelse kan være hoste, feber, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise. Det anbefales telefonisk kontakt med legen før man kommer til undersøkelse.

Folkehelseinstituttet er Nasjonalt referanselaboratorium for coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale. Metoden er en real-time PCR anbefalt av WHO for påvisning av 2019-nCoV.

WHO tilrår inntil videre at prøver med potensielt infeksiøst materiale kan behandles «slik man ville behandle prøver med mistenkt influensa».

Laboratoriepåvisning skjer etter avtale med Folkehelseinstituttet.

  • I arbeidstiden: Spør etter virologisk skrankevakt via sentralbordet på telefonnummer 21 07 70 00
  • Utenom arbeidstid: Mikrobiologisk beredskapsvakt telefonnummer 95 21 49 93

I remissen må det tydelig oppgi at det er mistanke om nytt coronavirus, og reiseanamnese må beskrives. I tillegg må det opplyses om kliniske opplysninger som symptomdebut, symptomer, dato innlagt i sykehus, og eventuelle grunnsykdommer.

Ved bekreftet 2019-nCoV-infeksjon bør pasient følges opp med jevnlig testing av prøver fra øvre og nedre luftveier med PCR hver andre til fjerde dag som et minimum. Repeterte tester på annet prøvemateriale (f.eks. serum, urin, avføring) bør også utføres med PCR for å bedre forståelsen av virusets replikasjonskinetikk og som hjelp i smittevernet rundt pasienten.

Mistenkt eller bekreftet tilfelle med 2019-nCoV skal etter IHR-forskriften straks varsles til kommuneoverlegen som umiddelbart skal varsle Folkehelseinstituttet.

For mer informasjon se her:

Maria Vandbakk-Rüther

Leder i Smittevernforum