Candida auris i helsetjenesten

Candida auris i helsetjenesten

ECDC publiserte den 20. desember en ny Rapid Risk Assessment om Candida auris i helsetjenesten.

Dette er en Candida som man har sett mye mer av de siste årene i alle deler av  verden og vi har allerede sett utbrudd på sykehus i både Storbritannia og Spania. Dette er enda mer bekymringsfullt siden C. auris har potensiale for å utvikle resistens mot alle typer antimykotika. Dette er fortsatt ikke et problem ved norske sykehus, men er vi trygge eller er dette «the calm before the storm»?

Artikkel: First hospital outbreak of the globally emerging Candida auris in a European hospital.  Schelenz et al. Antimicrobial resistance and Infection Control (2016) 5:35

For mer informasjon: ECDC RRA