Årets viktigste dag nærmer seg- er dere klar til å markere Verdens håndhygienedag?

Årets viktigste dag nærmer seg- er dere klar til å markere Verdens håndhygienedag?

Helsetjenesteassosierte infeksjoner(HAI) er hyppige komplikasjoner ved opphold i helseinstitusjoner.

Sammenhengen mellom kvaliteten på helsepersonells håndhygiene og forekomst av HAI har vært kjent i over 150 år. Vi vet at håndhygiene utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger HAI og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

God håndhygiene fører til at pasienter påføres færre infeksjoner, dermed reduseres bruken av antibiotika og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Vær med å marker dagen!!


Påmelding skjer HER

Her finner du også mer informasjon om ulike aktiviteter og materiell som kan benyttes.

(Bilder FHI)