Årets postervinner 2022

Årets postervinner 2022

Åse Skare, hygienesjukepleiar, Helse Førde er årets postervinner

Postertittel er: Det du ikkje ser – ta ein kontroll!

Reinhald er inkludert i dei basale smittevernrutinane og godt reinhald er godt smittevern! Korleis kan me kvalitetssikre reinhaldet i pasientnære område? Spørsmålet er bakgrunnen for at smittevern og reinhald starta samarbeid om eit prosjekt som tok utgangspunkt ny teknisk spesifikasjon for renhold i helse- og omsorgsstjenesten: SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten. Metode for kontroll er sentralt og du kan lese meir om dette her

Posteren finner du her