ÅRETS POSTERPRISVINNER

ÅRETS POSTERPRISVINNER

Hygienesykepleier Liv Hellen Skjold Rafoss en årets posterprisvinner 2019.

SSHF Flekkefjord er et smykkefritt sykehus og det ikke noe «tull tøys politikk» når gjelder arbeidsantrekk for medarbeidere. I år feirer vi ti års jubileum siden Nulltoleranseprosjektet. Vil du jobbe i SSF så må du være smykkefri. SSHF er et sykehus der kulturen ivaretar smittevern, kvalitet og pasientsikkerhet på dette viktige punktet.

Se poster her

 

Bilde: Leder i smittevernforum Maria Vandbakk-Ruether og Liv Hellen Skjold Rafoss.