Antibiotikaforbruket i norske sykehus 2012-2016

Antibiotikaforbruket i norske sykehus 2012-2016

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2012-2016 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus ble publisert på www.antibiotika.no 25. mars 2017. Rapportene er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) har blitt redusert fra 18,82 DDD/100 liggedøgn i 2012 til 17,90 DDD/100 liggedøgn i 2016, en reduksjon som tilsvarer 4,9 %. Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er at forbruket av disse midlene i norske sykehus skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012.

image002

Antibiotikaforbruksrapporter

www.antibiotika.no