Antibiotikadagen 2017

Antibiotikadagen 2017

Uke 46 er antibiotikauken, og munner ut i den europeiske antibiotikadagen, 18. november. Antibiotikadagen er et initiativ fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC).

Antibiotika er livreddende, derfor må vi sikre at vi har effektive antibiotika til de pasientene som faktisk trenger det. Mange av pasientene i sykehus er helt avhengige av virksomme antibiotika for å overleve. Kreftpasientene, de for tidlig fødte, de som har gjennomgått kirurgi, brannskadde og mange andre blir utsatt for infeksjoner som de trenger behandling for. Helsepersonell har et individuelt ansvar for riktig bruk av antibiotika!

Antibiotikadagens hovedbudskap er: Klok bruk av antibiotika – du kan gjøre en forskjell!

I anledning Antibiotikadagen har KAS laget en del materiell som kan benyttes:

Kahoot-quiz som kan brukes som lunsj-underholdning eller i undervisning. Quizen passer for både sykepleiere, leger og farmasøyter i sykehus. Quizen heter “Antibiotikadagen 2017 KAS” og er tilgjengelig på Kahoot.com. Søk den opp og test dine antibiotikakunnskaper.

Filmer:

Ikke alle infeksjoner trenger antibiotikabehandling

Hvordan infeksjoner kan unngås etter operasjoner?

Hvordan kan sykepleierne bidra i antibiotika arbeid?

 

For mer informasjon se: www.antibiotika.no