Merete Lorentzen

Styremedlem

E-post:
merete.lorentzen@unn.no

Regional smittevernsykepleier ved kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN). Universitetssykehuset Nord-Norge.
Videreutdanning i infeksjon 2008. Master i helsefag 2014.