Liv Jorunn Meling Hansen

Styremedlem

Telefon:
52732927
E-post:
liv.jorunn.meling.hansen@helse-fonna.no

Operasjonssykepleier, med hygienehatten på etter 13 år som hygienesykepleier.

Funksjonsleder i sterilsentralen i Helse Fonna HF og er opptatt av at denne delen av smittevern må få høyere status og bedre forståelse ute i smittevernverden og blant våre ledere.