June Utnes Høgli

Styremedlem

E-post:
June.Utnes.Hogli@unn.no

Regional antibiotikafarmasøyt ved Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​​