Jørn-Åge Longva

Nestleder og Økonomiansvarlig

E-post:
Jorn-Age.Longva@helse-mr.no

Smittevernkoordinerende overlege i Helse Møre og Romsdal.

Overlege på infeksjonsavdeling i 50% stilling.

Spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin.