Pia Cathrin Kristiansen

Sekretær

E-post:
PiaCathrin.Kristiansen@diakonsyk.no

Smittevernrådgiver ved Diakonhjemmet Sykehus.

Opptatt av at smittevern skal være en av grunnpilaren i helsevesenet, og et godt samhandlingsgrunnlag for kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.