Maria Vandbakk-Rüther

Leder

E-post:
Maria.Vandbakk-Ruther@siv.no

Smittevernoverlege på Sykehuset i Vestfold i 50% stilling, Overlege på infeksjonsavdeling i 50% stilling.

Spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin.