Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

Ansatte i helsetjenesten som ikke har gjennomgått meslinger, eller som ikke vet om de er vaksinert, bør tilbys vaksine fra arbeidsgiver. Det anbefaler Folkehelseinstituttet.

MMR-vaksinen, som er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Alle voksne, uavhengig av opprinnelsesland, som ikke har gjennomgått meslinger eller ikke vet om de er vaksinert, bør tilbys minst én dose MMR-vaksine.

Individuell vurdering

Personer født i Norge før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.

Overlege Øystein Rolandsen Riise ved Folkehelseinstituttet påpeker at det ikke er skadelig å gi MMR-vaksine til personer som tidligere har fått en eller flere doser vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder, eller som har gjennomgått en eller flere av disse sykdommene. Vanligvis er det ikke anbefalt å måle antistoffer før eller etter vaksineringen.

Personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet anbefales ikke ytterligere vaksinedoser.

Flere smittet i Sverige

En grunn til at det er stor oppmerksomhet rundt meslinger nå, er et utbrudd i Gøteborg som startet 10. desember. Det totale antallet personer som er smittet av meslinger i Sverige er nå 27. Smittespredningen har funnet sted både i helsevesenet og i samfunnet forøvrig.

MMR-vaksineringen i Norge

Meslingevaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn. I 1983 ble det innført en kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) med to doser – ved 15 måneder og ved 13 års alder. MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. Målet er å utrydde sykdommen. Det krever at minst 95 % av hvert eneste årskull er vaksinert.

Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK, inneholder landsdekkende opplysninger om barnevaksinasjon fra 1995. Over 95 % av årskullene 1993-2000 har fatt en dose MMR-vaksine og over 90 % av kullene 1994-96 har fått to doser MMR-vaksine.

For 2- åringer har ingen norske fylker hatt vedvarende MMR-vaksinasjonsdekning over 95 % de siste 5 år.

Vestfold, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark har enkelte år hatt vaksinasjonsdekning lavere enn 90 % for 2-åringer i samme periode.

Vi kan ikke pålegge medarbeidere å vaksinere seg, men det er vår klare anbefaling at alle ansatte ved sykehusene i Norge vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er vaksinert.

Les mer om meslinger på folkehelseinstituttets nettsider

 

Ved Maria Vandbakk-Rüther