Fag og forskning

Fag og forskning

Smittevernforum har som mål å fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten ved å

  • Arrangere årets viktigste smittevernkonferanse
  • Smittevernforum har som oppdrag å arbeide for å øke kunnskap, engasjement, kompetanse og ferdigheter innen smittevern i helsetjenesten
  • Smittevernforum skal fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten