Reiserapport

Alle som har fått innvilget reisestipend fra Norsk forum for smittevern for å delta på kurs, konferanser eller faglige møter må skrive en reiserapport. Denne rapporten publiseres på denne siden.

Reisebrev frå IFIC 2017

International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC) Geneve, 20.-23. Juni

Rapport fra ECCMID 2017

Reiseskildring Hygienedagene 2017

16. Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC 2016)

Rapport fra ECCMID i København 25. – 28. April 2015

Rapport fra IPS i Liverpool 13.-15. September 2015