Poster

Poster

Ved årskonferansen til Norsk forum for smittevern i helsetjenesten inviterer vi konferansedeltakerne til innsending av poster med faglig innhold.

Posterpresentasjonen gjennomføres med en felles muntlig presentasjon under konferansen. Hver poster får 3-5. minutter til presentasjon (avhengig av antall innsendte postere). Det avholdes skriftlig avstemming blant konferansedeltakerne på årskonferansen hvor 10.000 kr honoreres den posterutstilleren som får flest stemmer.

Vi ber om at en Powerpoint side, se vedlegg, fylles ut og sendes til post@smittevernforum.no innen 20. september.
Selve poster trykkes og tas med til konferansen. Vi ber om at posteren er i stående format, og helst ikke mer enn 100 cm bred.

Frist for innsending er 20. september

 

Bilde: Posterprisvinner 2016- Pia Cathrin Kristiansen