Kurs i litteratursøk

Kurs i litteratursøk

Tilbud om kurs i litteratursøk- Ikke en vei til Rom

Smittevernforum kan denne gang tilby kurs i litteratursøk i etterkant av konferansen. Hilde Fjeld er farmasøyt og jobber til daglig på Avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus. Hun arbeider også ved RELIS Sør-Øst, et regionalt legemiddelinformasjonssenter. Hun har på denne måten opparbeidet seg mye erfaring med litteratursøk.

Gode litteratursøk er nyttige for å finne brukbare svar på enkle problemsstillinger, og for dypdykk i form av oversiktsartikler. Smittevernfeltet er preget av problemstillinger som det kan være vanskelig å finne gode kunnskapsgrunnlag om. Det blir da desto viktigere å manøvrere i det som allerede finnes, for å ta faglige avgjørelser. Det er imidlertid ikke en vei til Rom, eller en vei til et godt PubMed-søk. Det er lurt å ha en åpen og jevnlig dialog om dette, slik at flere kan gjøre best mulige treff på kortest tid.

For å skrive oversiktsartikler, er det en fordel å ha et aktivt forhold til litteratursøk, da tidsskrifter i større grad enn før krever oversikt over kunnskapsgrunnlaget. Vedlagt er en artikkel om et antiseptikum, basert på litteratursøk, som Hilde Fjeld skrev sammen med sin avdelingssjef, Egil Lingaas, se her

Hilde Fjeld vil ha en praktisk rettet presentasjon, som passer både for deg som er nybegynner innen feltet, og for den viderekomne. Det vil anledning til å diskutere underveis og i etterkant. En lignende presentasjon har tidligere blitt gitt på regionmøte 6. februar 2017 i Helse Sør-Øst.

Tid: Torsdag 18. oktober, kl. 13-1430.

Sted: Møterom på Scandic Hell

Betaling: Gratis for deltakere på Smittevernforum (min. 10 påmeldte for at kurset arrangeres)

Påmelding: innen 30. september på mail til medlem@smittevernforum.no

Oppgi arbeidsted og fullt navn.

Velkommen!